Herinrichting Zernike Campus, een groene centrale as

De inrichting van de Zernike Campus gaat de komende jaren op de schop. Vanuit het samenwerkingsverband ‘het Akkoord van Groningen’ willen de gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen hun hoge ambities voor de onderwijscampus verder gestalte geven.

Ontwerp
Het ontwerp voorziet in een herinrichting van de Zernikelaan en de aansluiting van de Noordelijke Ringweg met de Zonnelaan. Verder wordt dit jaar het fietspad Penningsdijk aangelegd. Met deze projecten wordt de ruimtelijke structuur zo aangepast dat het bedrijventerrein in het noorden en het onderwijsdeel in het zuiden van Zernike een samenhangend geheel vormt. Het college van B&W vraagt hiervoor krediet bij de raad, ruim 13,6 miljoen euro. Daarvan dragen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen 8,4 miljoen euro bij.

Veiliger fietsen
Op de Zernikelaan komen nieuwe verkeersmaatregelen voor veiliger fietsen en een soepele doorstroom van autoverkeer. Verder komt er een gescheiden busbaan, rijbaan en fiets- en voetpaden met daartussen groenstroken.

Brede parkstrook
De Zernike promenade wordt een brede parkstrook langs de vijver, de busbaan en de weg, waarin bestaande en nieuwe bomen in combinatie met een fiets- en voetpad een continue en aantrekkelijke verbinding van bijna 1600 meter door de campus gaan vormen. Daarnaast wordt het gebied bij de Duisenbergvijver het nieuwe groene hart van de campus.

De werkzamen starten volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2019 en in 2022 moet de uitvoering gereed zijn.

Bron: Gemeente Groningen