Handreiking Sport, Bewegen en de Omgevingswet

Vereniging Sport en Gemeenten presenteert de Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet. Een praktisch hulpmiddel voor beleidsmedewerkers om aan de slag te gaan zodat sport en bewegen de plek binnen de ruimte krijgt die het verdient.

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Vereniging Sport en Gemeenten voorziet hiermee een grote kans om sport en bewegen een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen te laten zijn.

Het vraagt nog wel inspanning van de gemeente om het belang van sporten en bewegen in omgevingsvisies en plannen te laten inzien. In de handreiking zijn diverse inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen. Maar ook wordt er uitgelegd wat er nu precies verandert met de komst van de Omgevingswet.

Download hier de pdf.  Meer informatie over de Omgevingswet vind je op de volgende website.

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten