Groeningen ontstaat!

Groeningen? Bedoel je misschien Groningen? Nee, je hoort het goed: Groeningen. Groeningen: de natuurlijke achtertuin van de stad. Vanaf de Grote Markt en de zuidelijke wijken van Groningen, richting de Marumerlage, het Leekstermeer, de Onlanden, het Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer, het Roegwold naar het Schildmeer. Een heleboel kleine en grotere gebieden in het omliggende landschap ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen. Samen vormen deze gebieden een blauwgroene gordel onder de stad Groningen, waar stad en land, bijna vanzelf, natuurlijk in elkaar overlopen, vandaar ook de naam.

Maar wat is nu de betekenis van Groeningen? Vroeger staken mensen er turf en leefden er soms onder moeilijke omstandigheden. Gegoede burgers brachten hun zomers door op hun landgoederen in Paterswolde en Nienoord. Ooit werd in dit gebied de meeste hop van het land geproduceerd. Voor het bier, omdat er nog geen veilig drinkwater was. Maar dat is slechts een deel van het verhaal.

Spoorbanen en wegen hebben de regio sindsdien toegankelijker gemaakt. Er wonen meer mensen dan ooit, en die doen er van alles. Van wonen, werken en onderwijs volgen, tot landbouw, ondernemen en vrijetijdsbesteding. Het gebied heeft daarnaast nog andere belangrijke functies. Soms kun je de waarde ervan in geld uitdrukken, maar vaak ook niet; dan zijn de opbrengsten meer maatschappelijk van aard.

Weet je bijvoorbeeld dat veen heel geschikt is om CO2 uit de kringloop te halen? Dat wordt koolstoffixatie genoemd. Het lage veen van Groeningen draagt dus bij aan een schonere lucht. Net als een regenwoud. En dan is er nog het blauwe goud – het water. Er wordt water in het gebied gewonnen en gezuiverd tot drinkwater. Als er teveel regen valt, fungeren delen van het gebied als waterberging.

Kansen en een ideale mix tussen natuur, landschap én ondernemerschap
Groeningen biedt volop kansen voor nieuw ondernemerschap, bijvoorbeeld: kringlooplandbouw, producten uit organisch materiaal, regionale voedselketens en toeristische arrangementen.

De afgelopen jaren is er al veel gebeurd in Groeningen. De beherende natuur- en waterorganisaties hebben samen met de overheden laagveenmoerassen en het grootste waterbergingsgebieden van Nederland gerealiseerd. In het westelijke deel is dit de Onlanden, aan de zuidoostzijde van de stad stroomt de Hunze op natuurlijke wijze door de bebouwde omgeving. Ten oosten van de stad is het Roegwold ontwikkeld, een geheel nieuwe wildernis. Samen met de meren is Groeningen een natuurparel van allure gelegen tegen de stad Groningen.

Het Groeningen Netwerk slaat de handen ineen
De initiatiefnemers willen de regio bewust maken van het gebied Groeningen, en een community vormen door het inmiddels ontstane Groeningen netwerk uit te breiden met zoveel mogelijk deelnemers. Ondernemers, natuurbeheerders, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoekers – iedereen met belangstelling voor het gebied mag meedenken over een klimaatbestendige en duurzame toekomst.

Hulp vanuit het onderwijs
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Groningen Assen (RGA).Het Groeningen Netwerk is opgezet door het Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool in samenwerking met Staatsbosbeheer. In de ontwikkeling van dit gebied staat het Groeningen Netwerk niet alleen. Onderdeel van dit netwerk zijn momenteel al talloze studenten van onder andere de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Noorderpoort College en Van Hall Larenstein. Voor opdrachtgevers in het gebied gaan deze studenten aan de slag met relevante vraagstukken.

 

Meer informatie? Kijk op www.groeningen.nu