Fietsnetwerk Fryslân

Het vernieuwde fietsknooppuntnetwerk ‘Fietsnetwerk Fryslân’ is gereed. Friesland heeft daarmee een nog mooier netwerk waarmee toeristen en recreanten kunnen ervaren hoe mooi Friesland als fietsprovincie is. Het fietsknooppuntnetwerk leidt fietsers langs de mooiste plekjes in Friesland. Fietsknooppunten kennen een landelijke dekking, waarbij Recreatieschap Marrekrite in Friesland verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

De kwaliteit van het fietsnetwerk wordt al jaren erg positief gewaardeerd. Om de hoge kwaliteit te behouden is flink in het netwerk geïnvesteerd. Het netwerk bestond voorheen uit vijf deelgebieden. Deze zijn in opdracht van de Provincie Fryslân omgevormd tot één fietsknooppuntnetwerk: Fietsnetwerk Fryslân.

Aan het netwerk zijn ruim honderd trajecten toegevoegd, de bebording is vervangen en er is specifiek aandacht geweest voor het verbeteren van de trajecten door de dorpen en steden. Dit laatste biedt kansen voor stimuleringsprojecten waarbij minder actieve inwoners makkelijker in beweging kunnen komen. Veel gemeenten in Friesland zetten hun buurtsportcoaches, opbouwwerkers en buurtinitiatieven in om inwoners te laten bewegen, participeren en elkaar te laten ontmoeten.

Het knooppuntsysteem biedt voor veel mensen een houvast die wel graag hun route zelf willen uitstippelen maar bijvoorbeeld niet goed genoeg bekend zijn in de regio. Het fietsnetwerk is op de site van Marrekrite te vinden. Voor projecten op het gebied van bewegingsstimulering en het Sociaal Domein en voor meer informatie over het werk van de buurtsportcoaches zijn de Provinciale Sportorganisaties te raadplegen: Sport Fryslân, Sport Drenthe en Huis voor de Sport Groningen.