Fietsbrug ‘De Slinger’

In Drachten is veertien jaar geleden gelden fietsbrug ‘De Slinger’ gerealiseerd. Deze brug heeft een totale lengte van 240 meter en is daarmee de grootste fietsbrug van Noord-Nederland. Naast dat de brug zorgt voor een betere verkeersdoorstroming, kunnen inwoners ook makkelijk bij o.a. het sportpark van Drachten komen.

Met deze fietsbrug kun je in Zuidwest-Drachten vanaf de Eikesingel in westelijke richting óver de Zuiderhogeweg fietsen naar de Overstesingel. Er was hier sprake van een druk kruispunt. Fietsers en voetgangers moesten via een oversteekplaats met verkeerslichten over dit drukke kruispunt heen. Dit leverde veel overlast op voor het gemotoriseerde verkeer, omdat dit kruispunt vlakbij de steeds drukker wordende op- en afrit van de snelweg A7 ligt.
De brug is boven een rotonde gebouwd. De combinatie van rotonde en fietsbrug moet zorgen voor een goede verkeersdoorstroming. De fietsbrug wordt veel gebruikt door fietsers en voetgangers, het verbindt oost en west Drachten met elkaar. Zodat de inwoners zonder problemen de drukke weg over kunnen steken en o.a. makkelijk bij het sportpark van Drachten kunnen komen.

Fiets- en voetbruggen
Wilt u meer weten over fiets- en voetbruggen? Kijk eens op de website van de Nederlandse Bruggenstichting. Hun ‘Platform Fiets+Voetbruggen’ verspreidt kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen. Ook hier ligt een kans om mee te denken over het stimuleren van bewegen door verbetering van de infrastructuur waarmee het veiliger en aantrekkelijker wordt om je per fiets of lopend te verplaatsen.