Effect van de omgevingswet op de fysieke leefomgeving

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Hiermee ontstaan kansen om sport en bewegen een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen te laten zijn.

De vereniging Sport en Gemeenten heeft een handreiking ontwikkeld waarin inspirerende voorbeelden benoemd zijn.  Ook wordt uitgelegd wat er precies verandert met de opkomst van de Omgevingswet. U vindt de handreiking hier.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het gebied van sporten, bewegen, recreëren, ontmoeten in de buitenruimte? Als KennisLab BIOR gaan wij graag een vrijblijvend gesprek met u aan. Neem met ons contact op door een e-mail te sturen Jessica Oude Sogtoen, j.oudesogtoen@hvdsg.nl