De stad als sportschool

Als docent-onderzoekers van het Instituut voor Sportstudies aan de Hanzehogeschool Groningen zetten Hanneke Verbree en Hiske Wiggers zich in voor het vergroten van de beweegvriendelijkheid in de gemeente Groningen. Het bevorderen van burgerparticipatie is daarvoor een uitstekend middel.

De stad als sportschool