COP4HL- waardevolle bijdrage van studenten master Healthy Ageing Professional

COP4HL (Communities of Practice for Healthy Life Style) richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers (momenteel een van de grootste economische en sociale uitdagingen binnen Europa) door het stimuleren van een ‘Actieve en Gezonde leefstijl.’ Centraal hierin staan de cross-overs tussen sport & bewegen en zorg & welzijn in het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl.

​De wijk Europapark in Groningen is een prachtig voorbeeld hiervan. Op circa 2 vierkante kilometer woont hier een zeer diverse mix van gebruikers: studenten, bewoners en bedrijven. De gemeente, private partijen en de Hanzehogeschool werken hier al geruime tijd samen op het gebied van Healthy Ageing en de ‘beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte’ in het bijzonder. Er is gekeken naar de fysieke- en sociale inrichting van de openbare ruimte in de wijk.

Het unieke aan dit project is dat wensen en behoeften van de eindgebruikers naar voren zijn gehaald. Masterstudenten Lieke Dalstra en Nikki Jepkema zaten letterlijk aan de keukentafel om deze wensen en behoeften in kaart te brengen. Door middel van interviews hebben zij een compleet beeld gekregen van de leefomgeving en leefstijl van de bewoners. Met iedere keer als uitgangspunt ‘positieve gezondheid’.

Nikki vertelt: ‘Na de keukentafelgesprekken, hebben we buurtbijeenkomsten georganiseerd. Het animo hiervoor was groot. We waren duidelijk met elkaar aan de slag en hebben met elkaar vier thema’s benoemd waarop we de bewoners zelf de ruimte hebben gegeven te prioriteren: groen & klimaat, bewegen & recreatie, verkeersveiligheid en parkeren. Wat er vanuit onze rol als student sinds september is gerealiseerd is dat er nu werkgroepen ontstaan van bewoners die in co-creatie werken aan de invulling van een “prettige” leefomgeving. Centraal hierbij staat de verduurzaming van onze ideeën en innovaties. En wat blijkt? De gemeente wordt steeds enthousiaster nu blijkt dat wij, samen met de bewoners, tot zulke mooie innovaties komen!’ Ook de bedrijven in de wijk willen steeds vaker een bijdrage leveren en meedoen aan de plannen van de wijkbewoners. De  masterstudenten zijn ondersteunend en faciliteren de wijkbewoners om op die manier bij hen het eigenaarschap te creëren en te behouden. Wat er verder gerealiseerd wordt in de wijk is het Helperpark, een groene strook door de wijk. Dit is nu voor een gedeelte af. Daarnaast worden er nieuwe wooncomplexen gerealiseerd.

Nadat we de plannen hebben uitgevoerd, zou het fantastisch zijn om onze werkwijze en innovaties op te pakken en elders binnen Nederland of daarbuiten ook te implementeren. Om op eenzelfde manier met eindgebruikers te komen tot een gezonde leefomgeving waarin sociale cohesie een grote rol speelt. Dan hebben we echt een duurzaam concept neergezet. “