BIOR in coalitieakkoord Drenthe 2019-2023

In het coalitieakkoord Drenthe 2019 – 2023, mooi voor elkaar! is duidelijk dat de kracht van sport en bewegen wordt ingezet op verschillende thema’s. Op thema’s als stad en platteland, mobiliteit en verkeer en levendig en sociaal is sport en bewegen nadrukkelijk benoemd. Dit wordt concreet gemaakt door bij de inrichting van het buitengebied de mogelijkheden om te bewegen of te sporten: wandelen, hardlopen, fietsen, wielrennen etc. te stimuleren, wordt een goed netwerk van paden in het buitengebied ondersteund en wordt er bijgedragen aan het verspreiden van routeinformatie.

We zijn als Kennislab BIOR Noord ook blij dat de provincie Drenthe Kennislab BIOR Noord mede mogelijk maakt. We dragen als Kennislab BIOR Noord graag bij aan het mogelijk maken van deze Drentse ambities.