Hanzehogeschool BIOR 2017-2019

Een beweegvriendelijke omgeving is een openbare ruimte die mensen uitnodigt, uitdaagt en motiveert om te sporten, bewegen en te spelen. Het is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefomgeving en draagt bij aan leefbaarheid, sociale cohesie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, betere school- en werkprestaties, identiteit van de buurt/regio, city/regio marketing en participatie.

Download: Hanzehogeschool BIOR 2017-2019