Activering van inwoners bij drie beweegplekken in Groningen

Afgelopen tijd zijn er drie beweegplekken gerealiseerd in de gemeente Groningen, te weten Diamantpark in Vinkhuizen, ‘t Verzetje in Laanhuizen en de bootcamptuin bij SC Stadspark. In de aanleg van deze plekken is al aandacht besteed aan het activeren van mensen door in gezamenlijkheid met de projectgroep een activeringsplan op te stellen. Op de ene plek loopt dit vanzelf, op de andere plek blijkt meer nodig om onze inwoners in beweging te krijgen. Het vergt inspanning om tot een goed en duurzaam activeringsplan te komen. Daarom hebben we als KennisLab BIOR Noord van de gemeente Groningen een nieuwe opdracht gekregen en gaan we aan de slag met het optimaliseren van het gebruik van deze beweegplekken. We gaan in gesprek met alle betrokkenen hierover en onderzoeken welke activeringsmogelijkheden er zijn. De bootcamptuin in het Stadspark ligt bijvoorbeeld erg verscholen en moet veel meer bekendheid krijgen. Dat geldt ook voor ’t Verzetje in Laanhuizen en daar kan nog veel meer de verbinding met de wijk worden gemaakt. In Diamantpark spelen weer andere dingen, het wordt voor elke beweegplek een aanpak op maat.

Voor meer informatie over de plannen bij deze beweegplekken kunt u contact opnemen met Jessica Oude Sogtoen, E: J.Oudesogtoen@hvdsg.nl of Simone Smuling, E: S.Smuling@hvdsg.nl