skip to Main Content

Je bent van harte welkom bij de netwerkbijeenkomst

 • 31 maart 2022
 • 14.00 – 17.00 uur
 • IVN De Veldhoeve, Zuideresweg 10,9441 TZ Orvelte

We nodigen je graag uit voor een inspirerende netwerkbijeenkomst over de mogelijkheden voor een beweegvriendelijke omgeving. Je bent van harte welkom op donderdagmiddag 31 maart 2022 in Orvelte, bij IVN de Veldhoeve (Zuideresweg 10).

Voor wie?
De netwerkbijeenkomst is bedoeld voor gemeenteambtenaren, buurtsportcoaches, jongerenwerkers, leerkrachten, onderwijsdirecteuren, wethouders en betrokkenen bij lokale sport- en preventieakkoorden of omgevingsvisies. In een mooi programma delen we inspiratie en kennis over beweegvriendelijke omgevingen.

Coronamaatregelen
We weten nu nog niet precies hoe de coronamaatregelen er eind maart uitzien. Wél weten we dat we ons eraan zullen houden. Het is mogelijk dat er dan gewerkt wordt met Corona Toegangsbewijzen. Dit bewijs moet dan waarschijnlijk een QR-code van CoronaCheck zijn (een bewijs in een andere vorm is dan niet geldig. Neem in dat geval ook je identiteitsbewijs mee. 

Programma 
13.45 uur – Inloop
14.00 uur – Welkom, gevolgd door plenaire inspiratie 
14.45 uur – Inspiratiesessie ronde I
15.30 uur – Pauze
15.45 uur – Inspiratiesessie rond II
16.30 uur – Afsluiting met aansluitend netwerkborrel
17.00 uur – Einde

Plenaire inspiratie

Plenaire bijeenkomst ‘Bewegen in de openbare ruimte: integraal benaderd’
Om integraal aan de slag te gaan met een beweegvriendelijke omgeving is inzet op drie verschillende niveaus nodig. In onze plenaire bijdrage laten we zien hoe jij in je eigen werk integraal op drie verschillende niveaus kunt aanhaken.

 1. De missie of de omgevingsvisie dient als paraplu voor al het gemeentelijk beleid rondom de gezonde leefomgeving. Een beweegvriendelijke omgeving is één van de elementen die bij het inrichten van de openbare ruimte in een integrale afweging meegewogen kan worden.
 2. Ook in meer specifiek lokaal gemeentelijk beleid is ruimte om inzet op een beweegvriendelijke omgeving te borgen, denk aan het lokale sportakkoord, preventieakkoord, sportnota of een verkeers- en vervoersplan.
 3. Actieplannen voor beweeglocaties (inrichting, activatie, onderhoud).

GGD Drenthe schetst de contouren van de Omgevingswet en daarbij behorend instrumentarium. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen introduceert haar nieuwe handreiking waarin bouwstenen voor een beweegvriendelijke omgeving vertaald worden naar het instrumentarium van de Omgevingswet. Een integrale aanpak bestaat niet zonder participatie van inwoners / eindgebruikers. Newae neemt ons mee in haar ervaringen met participatie aan de hand van de aanpak de Leefbare Straat. SWECO en Antea delen beide een goed voorbeeld waar op een integrale manier gewerkt wordt aan beweeglocaties.


Inspiratiesessies

We bieden tijdens de inspiratiebijeenkomst in samenwerking met de partners van het KennisLab BIOR Noord diverse inspiratiesessies. Je kunt kiezen uit:

1. Natuur + bewegen = gezond
Staatsbosbeheer en IVN nemen je mee de natuur in!
Ervaar het zelf of Ervaring is de beste leermeester (vrij naar Xun Kuang)

Tell me and I forget
Teach me and I may remember
Involve me and I learn


2. De Buurtsportcoach als katalysator voor een beweegvriendelijke omgeving
Vanaf 2019 hebben een aantal partners binnen het KennisLab BIOR Noord geparticipeerd in het RAAK project ‘De buursportcoach als katalysator van de beweegvriendelijke omgeving’. Fontys Hogeschool was penvoerder van dit project waarin naast partners van Kennislab BIOR Noord ook de VSG, TU Eindhoven en SSNB participeerden. Doel van dit project was om buurtsportcoaches beter toe te rusten om als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter gebruiken. Het resultaat van dit project is de leeromgeving www.beweegvriendelijkebuurt.nl.

Op deze open leeromgeving zijn verschillende instrumenten en een stappenplan voor het ontwikkelen van een beweegvriendelijke plek te vinden. In deze inspiratiebijeenkomst krijg je een eerste kennismaking met deze online leeromgeving en hoe je deze als professional kan inzetten in je eigen werk.


3. De rol van de buurtsportcoach met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte?
Nijha, Boerplay en Yalp, allen leveranciers van diverse toestellen en concepten gaan het gesprek aan met de aanwezigen om inspiratie te bieden over:

 • Samenwerking, met wie en hoe organiseer je dat?
 • Subsidiemogelijkheden, welke opties liggen nu in de markt?
 • Aanbestedingen, een korte inkijk: hoe verloopt zo’n traject eigenlijk?

4. Fietsstimulering en -beleving
De provincie Groningen heeft met het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023 veel ambities. In deze presentatie wordt ingegaan op de ambities met betrekking tot fietsstimulering. Welke initiatieven zijn er op dit gebied in Groningen en op andere plekken in het Noorden ontplooid en wat is hiervan mee te nemen naar je eigen praktijk? Provincie Groningen, Huis voor de Sport Groningen en SportDrenthe staan stil bij de pilot kinderfietsroutes, Hibike en de conceptontwikkeling beleving doorfietsroute De Groene As.


5. Beweegvriendelijke schoolomgeving
Een beweegvriendelijke schoolomgeving is steeds vaker onderwerp van gesprek. Maar waarom is het nu zo belangrijk? En hoe krijg je dat dan voor elkaar? In deze inspiratiesessie nemen we je mee in het belang en de praktische ervaringen rondom een beweegvriendelijke schoolomgeving.

 • De Hanzehogeschool neemt je mee in het belang van sport en bewegen voor de ontwikkeling van jongeren en de plek die sport en bewegen kan/moet hebben binnen de school.
 • Het Mulier Instituut heeft samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen, KVLO, Jantje Beton, IVN, WijBuurtsportcoaches en buurtSpeelcoach gewerkt aan de factsheet ‘schoolplein als beweeg- en leerplein’.
 • IVN en Donker Groep hebben de afgelopen jaren verschillende ervaringen opgedaan met de aanleg van groene beweegvriendelijke schoolpleinen en buitenlokalen in Noord Nederland en delen deze voorbeelden graag ter inspiratie. Praktische handreikingen en tips om een beweegvriendelijke schoolomgeving te creëren.

Afsluiting

We sluiten de middag af onder het genot van een drankje. Je hebt dan ook de gelegenheid om met de diverse organisaties verder kennis te maken.

Wij hopen je op 31 maart te mogen ontvangen op de locatie van IVN De Veldhoeve in Orvelte

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de organisatie via onderstaande contactgegevens. 


Contact

Back To Top