skip to Main Content
Over
Bewegen met de wijk

Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan gezond ouder worden. Maar waar bewogen wordt, vinden ook ontmoetingen plaats. De socialiserende werking van de beweegvriendelijke ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk, buurt of dorp. De zichtbaarheid van de sportieve ruimte is van belang want mensen zien sporten, stimuleert anderen om ook te gaan sporten. Hoe dichter de mogelijkheid om te sporten bij huis is, hoe groter de kans dat mensen gaan sporten en kinderen gaan spelen. De vraag is hoe we mensen kunnen verleiden om (meer) in beweging te komen in hun wijk?

Kennislab bewegen in de wijk
Back To Top