skip to Main Content
Advies en begeleiding

De dienstverlening die Kennislab BIOR biedt typeert zich als volgt: ‘advisering en begeleiding aanpak en implementatie BIOR’. Onze dienstverlening bestaat uit een aantal onderdelen:

 1. Vrijblijvend gesprek ter verkenning van het vraagstuk en/of hulpvraag wat kan uitmonden in een vrijblijvende offerte
 2. Advisering en begeleiding bij visievorming op het gebied van BIOR
 3. Advisering en begeleiding: Proces tot inrichting BIOR specifieke plek waarbij aandacht is voor:
  • In kaart brengen stakeholders
  • Behoeftepeiling onder stakeholders
  • Ontwerp en begeleiding sessies tot ontwerp
  • Betrekken van deskundigen ten behoeve van realisatie
  • Aanboren van financiële bronnen voor realisatie
 4. Scholing van buurtsportcoaches in het thema BIOR via de Buurtsportcoach Academy Noord
beweegtuin verkeer
sk-ps-ruiterroute-drenthe-05981_-_kopie
Netwerk

Naast bovengenoemde dienstverlening werkt Kennislab BIOR Noord aan het creëren van een netwerk van relevante partijen die op het gebied van bewegen in de openbare ruimte en breder gezien ‘een gezonde omgeving’ waarde toevoegen. Voor het netwerk worden bijeenkomst georganiseerd waarbij inspiratie, kennisdeling en coproductie centraal staan. Interesse om partner te worden? Neem dan contact op met een van de kartrekkers.

Back To Top