skip to Main Content

Sportkanaal Tilburg

Dit is een initiatief om van het Wilhelminakanaal een aantrekkelijke plek te maken die uitnodigt tot sport, spel, bewegen en elkaar ontmoeten. In plaats van een barrière te vormen in de stad tussen Noord en Centrum/Zuid, krijgt het kanaal hiermee een nieuwe en verbindende functie, een duidelijk herkenbare plek in de stad. Sportkanaal Tilburg wordt ondersteund door de gemeente. Het idee is om de oevers van het kanaal in te richten met sport- en spelfaciliteiten. Een lang en veilig hardlooppad langs het kanaal is een belangrijk onderdeel van het plan. En een aaneengesloten fietsroute verbindt alle sportverenigingen aan het kanaal met elkaar. Een duidelijke herkenbaarheid van de sportverenigingen aan de zijde van het kanaal biedt de mogelijkheid om een gezamenlijk gezicht uit te dragen: het kanaal als sportieve plek in de stad, een plek die uitnodigt tot ontmoeten, door middel van sport, spel, bewegen.

Sportkanaal Tilburg

Back To Top