skip to Main Content

Multifunctionele sport- en speelplek Oosterkade

In het kader van de nota de Bewegende Stad in Groningen is ervoor gekozen om de Oosterkade opnieuw in te richten. Speeltoestellen waren aan vervanging toe en er was sprake van overlast. Insteek van de bewoners was: geen overlast, mooie aankleding en geen sport. Overweging is geweest de plek op te heffen (voorstel bewoners), maar de gemeente wilde de plek behouden. Er was nieuw beleid met betrekking tot sporten en bewegen in de openbare ruimte en dus een unieke kans om de Oosterkade een andere invulling te geven: sportieve inrichting voor een breed publiek uit de hele (binnen)stad.

Oosterkade procesevaluatie
Factsheet Monitoring projecten Bewegende Stad

Back To Top