skip to Main Content
Groene Lopers (Verspreid Door De Provincie)

Groene Lopers (Verspreid door de provincie)

Veel natuurgebieden liggen vlakbij woonwijken, maar zijn door een snelweg of een kanaal lastig te bereiken. It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie zien volop kansen voor Groene Lopers. Dat zijn groene verbinden tussen natuurgebieden en woonwijken, die ervoor zorgen dat de natuur bij je achterdeur begint.

Gerealiseerd in:
– Beetsterzwaag – Een dorp omringd door landgoederen en met prachtige parken binnen de dorpsgrenzen is het ultieme voorbeeld van een groene loper.
– Wolvega – Het groen van de wijk loopt naadloos over in het groen en de natuur rondom de Linde. De bewoners kunnen zo vanuit hun achtertuin de natuur in.

Ideefase:
– Kimswerd
– Holwerd aan Zee
– Leeuwarden (van Camminghaburen naar de Groote Wielen)
– Waterfront Burgum
– Tussen Hurdegaryp en it Bûtenfjild
– Twijzel (Miedwei – De Mieden)
– Surhuizum (Heawei – De Mieden)

 

voor meer informatie klik hier.

Back To Top