skip to Main Content

Free running parcours Vrydemalaan

Het initiatief voor de aanleg van een free running locatie in de stad Groningen kwam vanuit een aantal jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Samen met deze jongeren is de plek aan de Vrydemalaan ontworpen en gerealiseerd. De opening in november 2016 en de eerste maanden zijn een succes: gebruikers zijn enthousiast en hebben een locatie waar ze hun sport kunnen beoefenen. Van de jongeren wordt verwacht dat zij zich verantwoordelijk voelen voor het terrein en het terrein netjes houden.

Hardcore ‘hangjeugd’ bij opening Workout Park Groningen.

Back To Top